PROJE GELİŞTİRME HİZMETİ

PROJE GELİŞTİRME HİZMETİ

Proje Geliştirme Uzmanı Nitelikleri Nelerdir?Kendisi için belirlenen projeleri, bütçe ve zaman çizelgesi kapsamında başarılı bir şekilde bitirmekten sorumlu olan kişiye Proje Geliştirme Uzmanı denir. Aslında burada kilit cümle projedir. Peki proje nedir? Belirli bir amaca ulaşmak için dikkatlice planlanan ve tasarlanan, bireysel veya toplu girişime proje denir. Projeler orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejikplanlama ve mevcut alternatifler arasından seçilen, uygun şekilde formüle edilmiş planlamadır. Bu anlamda projeyi fikirden uygulamaya geçiş yöntemi olarak açıklayabiliriz.

Proje geliştirmenin alt başlıklarını sorunları analiz etme, yenilik getirme ve var olanı değiştirme olarak belirtebiliriz. Belirli bir amaca ve hedefe yönelik yapılır. Öncelikli olarak analizler yapılarak amaçlar net ve açık olarak belirlenir ve değişim için ilk adım atılmış olur. Hedefleriniz ulaşılabilir olmalıdır ve yapacağınız faaliyetler projenin amacı ile örtüşmelidir. Bu nedenlerle projeyi yönetecek kişi çok önemlidir. Proje geliştirme uzmanı tecrübe, yeterlilik, iş gücü ve finansal anlamda projeyi yürütecek ve geliştirecek kapasitede olmalıdır. Aynı zamanda proje için oluşturulacak ekiple uyum içerisinde çalışmalıdır.

Proje geliştirme sürecinde,

 • Proje geliştirme faaliyetinin stratejiye uygunluğu ve sonuçları,
 • Proje amacının hedef kitlenin problemleri ile ilgisi,
 • Hedeflerin gerçekleştirilebilir olması,
 • Proje ile sağlanan faydanın devamlılığı yani sürdürülebilir olması ele alınmalıdır.


 • Proje Geliştirme Uzmanı Görev Tanımı

  Gelişme ya da iyileşme yapılmak istenilen alanda projeye karar verildikten sonra projeye atanan proje geliştirme uzmanının belirli görev tanımları bulunmaktadır. Tüm görevi ağırlıklı olarak proje ve projede oluşabilecek sıkıntıların giderilmesi ile proje ekibinin motivasyon ve projeye olan inancını korumaktır. Projede yer alacak olan ekibin, yapacakları projeye inanmaları oldukça önemlidir. Bu sayede proje esnasında bir kopukluk yaşamadan, başladıkları süreci tamamlayacaklardır.

  Bir proje geliştirme uzmanı genel olarak aşağıdaki görevlerin yürütülmesinden sorumludur.

  • Projelerin şirketin hedefleri doğrultusunda ve planlanmış zaman içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması,
  • Projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek için proje gereksinimlerinin analiz edilmesi,
  • Yenilikçi fikirler geliştirilmesi ve ihtiyaç olması durumunda proje üzerinde iyileştirme ve düzenlemeler yapılması,
  • Maliyet analizleri yaparak, proje bütçesinin belirlenmesine yardımcı olunması,
  • Projede bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, tüm projeye olan etkisinin incelenmesi,
  • Proje çalışanlarından, gidişatı takip edebilmek için düzenli olarak güncelleme alınması,
  • Projenin belirlenen zamanda bitmesini engelleyecek problemlerin tanımlanması ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılması,
  • Risk yönetimi gerçekleştirerek, projedeki olası risklerin en aza indirilmesi,
  • Proje planlarının hazırlanarak üst yönetimin onayına sunulması,
  • Projenin durumu ile ilgili üst yönetime rapor verilmesi, ilerleme, zorluk yaşanan kısımlar vb.
  • Proje ekibinin performanslarının takip edilmesi,
  • Projenin belirlenen zamanda bitmesi için ekibin motivasyonunun yüksek tutulması,
  • Proje ile ilgili görsellerin hazırlanması ve sunumların yapılması,
  • Hazırlanan sunumları proje ekibine, yönetime, müşterilere ve iç denetim ekibine iletilmesi,
  • Sektör hakkında araştırmalar yapılması, trend ve rakip analizlerinin yapılarak raporlanması olarak düşünebilirsiniz.

  Proje geliştirme uzmanı doğru soruları sormalı ve projeyi bunların cevaplarına göre yönlendirmelidir. Bu soruların cevaplarının tam olarak verilmesi, projenin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

  • Amaç Sorusu: Neden? Projenin neden yapılacağına ilişkin sorudur, projenin ortaya çıkış aşamasıdır.
  • Yer Sorusu: Nerede? Proje nerede, hangi departmanda gerçekleşecek sorusunun cevabıdır.
  • Zaman Sorusu: Ne zaman? Projenin zaman sınırlamasıdır. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesidir.
  • Kişi Sorusu: Kim İçin? Projenin hedef kitlesinin belirlenmesidir.
  • Faaliyetler Sorusu: Nasıl? Projenin iş akışının belirlenmesidir. Yürütme aşaması olarak düşünebilirsiniz.

PROJE GELİŞTİRME HİZMETİ İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ